تنظیمات


Tagged Posts

آموزش کامفار

۲۱ اردیبهشت
برگزاری دوره مجازی نرم افزار کامفار | دوره آموزش تخصصی COMFAR ویژه سال ۱۴۰۲

اطلاعات بیشتر


برگزاری دوره مجازی نرم افزار کامفار | دوره آموزش تخصصی COMFAR ویژه سال ۱۴۰۲

برگزاری دوره آموزش تخصصی (خصوصی) کامفار به صورت مجازی ویژه سال ۱۴۰۲ با توجه به شیوع ویروس کرونا، گروه مطالعاتی فنی مهندسی و سرمایه گذاری...