تنظیمات


نرم افزار اکسل (Excel)

امکان سنجی با نرم افزار اکسل

ارزیابی مالی و اقتصادی پروژه های سرمایه گذاری با نرم افزار اکسل (Excel)

یکی از مهم ترین نکاتی که سبب شکست یا موفقیت هر پروژه سرمایه گذاری می شود شناخت دقیق و آگاهانه از فرآیندهای جاری مالی در پروژه های سرمایه گذاری می باشد و انتخاب مسیری درست و بهینه به منظور افزایش بهره وری امری ضروری و حتمی می باشد که این مسیر باید از پویایی و انعطاف پذیری خاص خود بهره دار باشد که این امر مستلزم شناخت و تحلیل دقیق فرآیندهای مالی در یک پروژه سرمایه گذاری می باشد. با توجه به اهمیت موضوع فوق الذکر می بایستی مدل سازی مالی و اقتصادی دقیقی از پروژه سرمایه گذاری بعمل آید تا چشم انداز مناسبی از طرح سرمایه گذاری در اختیار مدیران، سرمایه گذاران و صنعتگران و سهام داران قرار بدهد. یکی از نرم افزار های مهم جهت دستیابی به این چشم انداز و تحلیل از فرآیندهای مالی و اقتصادی در یک پروژه سرمایه گذاری نرم افزار اکسل می باشد که در اقتصاد مهندسی بسیار کارآمد می باشد.

تماس با مرکز محاسبات امکان سنجی امپا

بازدید کننده محترم،جهت دریافت اطلاعات تماس با مرکز محاسبات امکان سنجی پروژه های اقتصادی امپا، بر روی "تماس با امپا" کلیک بفرمائید.

تماس با امپا