sitting


طراحی ساختاری مدل سازی با کامفار

طراحی ساختاری مدل سازی با کامفار

ویژه مدیران،سرمایه گذاران،صنعتگران

طراحی ساختاری، تحلیل و ارزیابی نتایج مدل سازی مالی و اقتصادی پروژه های سرمایه گذاری با کامفار

یکی از پارامترهای بسیار مهم و قلب تپنده هر گونه مطالعات امکان سنجی، بخش مطالعات مالی و اقتصادی می باشد که نمایانگر چشم انداز مالی و اقتصادی پروژه های سرمایه گذاری می باشد. از اینرو انجام مطالعات دقیق مالی و اقتصادی پیش زمینه هر گونه تصمیم گیری می باشد. یکی از مهم ترین نرم افزارهای مدل سازی مالی و اقتصادی پروژه های سرمایه گذاری، نرم افزار کامفار (COMFAR III-UNIDO) می باشد. مرکز محاسبات امکان سنجی امپا با طراحی ساختاری مناسب مدل سازی مالی و اقتصادی پروژه های سرمایه گذاری در ساختارهای مختلف به مدیران،صنعتگران و سرمایه گذاران کمک می کند تا در نهایت بهترین حالتی که دارای نتایج منطقی می باشد را انتخاب کنند و در تصمیم گیری رد یا پذیرش سرمایه گذاری مدنظر قرار بدهند.

صنایع مورد نظر جهت طراحی ساختاری مدل سازی مالی و اقتصادی توسط مرکز محاسبات امکان سنجی امپا

پروژه های نفت،گاز و پتروشیمی

پروژه های ساخت و عمرانی

 • پروژه عملیات اکتشاف 
 • حفاری دریائی
 • حفاری خشکی
 • خط لوله زیر دریایی
 • چکت و عرشه های دریایی
 • پالایشگاه نفتی
 • پالایشگاه گازی
 • پالایشگاه پتروشیمی
 • تاسیسات و برق رسانی نفت و گازی
 • LNG و مایع سازی گاز
 • پروژه ساختمان های مسکونی
 • پروژه ساختمان های تجاری و اداری
 • پروژه زیربنایی و طولانی مدت (راه،پل، تونل، سد و …)
 • پروژه ساخت مجموعه های ساختمانی
 • پروژه های معدن و اکتشاف

سایر پروژه ها

 • پروژه های خدماتی
 • پروژه های صنعت خودرو و توسعه خط تولید
 • پروژه های صنعت برق و نیروگاه
 • پروژه های فرهنگی و اجتماعی
 • پروژه های فناوری اطلاعات (IT)
 • پروژه های هسته ای
 • پروژه های مربوط به انرژی های تجدید پذیر و نوین (نیروگاه خورشیدی، بادی و …)
 • پروژه های پرتاب ماهواره و شاتل
 • پروژه های پزشکی و داروسازی و تجهیزات پزشکی
 • پروژه های گردشگری
 • پروژه های کشاورزی و صنایع غذایی
 • پروژه های بازیافت
 • پروژه های پلیمری

نتایج حاصل از طراحی ساختاری مدل سازی مالی و اقتصادی با نرم افزار کامفار

بررسی های مدل سازی مالی با نرم افزار کامفار

بررسی های مدل سازی اقتصادی با نرم افزار کامفار

 • برآورد سرمایه گذاری ثابت
 • برآورد سرمایه در گردش 
 • برآورد هزینه سالیانه تولید 
 • برآورد استهلاک سالیانه سرمایه گذاری 
 • برآورد کل سرمایه مورد نیاز طرح 
 • برآورد قیمت تمام شده به تفکیک هزینه ها 
 • تعیین منابع تأمین مالی طرح و هزینه های مالی آن 
 • تحلیل درآمدها و هزینه های طرح 
 • تعیین عملکرد سود و زیان طرح برای کل سرمایه گذاری و آورده سهام
 • تعیین جریان خالص نقدی کل سرمایه‌گذاری
 • تحلیل جریان نقدینگی تنزیل شده DCF
 • نرخ بازده داخلی IRR
 • تعیین ارزش فعلی خالص NPV
 • تعیین نرخ و دوره بازگشت داخلی کل سرمایه PBP 
 • تعیین نرخ و دوره بازگشت داخلی برای آورده سهامداران 
 • تعیین دوره بازگشت سرمایه 
 • تحلیل نقطه سربسر 
 • شاخص سود آوری PI
 • تحلیل حساسیت طرح به هزینه های پیش بینی نشده 
 • انجام آنالیز حساسیت پروژه و تحلیل ریسک 
 • تحلیل نسبتهای مالی
 • تحلیل اثرات متقابل طرحها (آنالیز تلفیقی) 
 • تهیه صورت حسابهای مالی

فرآیندهای طراحی ساختاری مدل سازی مالی و اقتصادی با نرم افزار کامفار توسط امپا

مراحل آغازین یا Initialing Process

مراحل برنامه ریزی یا  Planning Process

مراحل کنترلی یا Controlling Process

مراحل اختتامی یا Closing Process

محدوده های طراحی ساختاری مدل سازی مالی و اقتصادی با نرم افزار کامفار توسط امپا

۱-طراحی یکپارچگی مدل سازی مالی (Designing of Financial Modeling Integration)

ایجاد هماهنگی کمی و کیفی مابین پارامترهای موثر در پروژه سرمایه گذاری به منظور ایجاد تطابق پذیری بیشتر با انتظارات سرمایه گذاران و همسو سازی اهداف مهم پروژه  همچون منابع و هزینه و محدوده و …با یکدیگر.

۲-طراحی محدوده مدل سازی مالی (Designing the Scope of Financial Modeling)

اطمینان از عملکرد صحیح ساختار پروژه طراحی شده به صورت جامع و کامل، به صورتی که مسیر دستیابی به اهداف مالی و اقتصادی پروژه سرمایه گذاری به صورت همگرا باشد.

۳-طراحی زمان مدل سازی مالی Designing of Time Financial Modeling))

طراحی صحیح منابع و هزینه های پروژه سرمایه گذاری به منظور فراهم آوردن بستری مناسب از داده ها جهت آنالیز مناسب و دستیابی به  پارامترهای اقتصادی منطقی و قابل پذیرش.

۴-طراحی هزینه های مدل سازی مالی (Designing of Expenditures Financial Modeling)

اطمینان حاصل نمودن از پیشرفت پروژه سرمایه گذاری طبق بودجه پیش بینی شده.

۵-طراحی کیفیت مدل سازی مالی (Designing of Quality Financial Modeling)

اطمینان از پارامترهای اقتصادی حاصل از ارزیابی مناسب بعد از طراحی ساختار مناسب به منظور  حصول اطمینان جهت ایفای تعهدات مالی.

۶-طراحی منابع مدل سازی مالی (Designing of Financial Modeling Resource)

انجام انالیز حساسیت به منظور کسب پارامترهای اقتصادی مناسب و مورد نیاز اجرای پروژه طبق ساختار تعریف شده.

۷-طراحی ذینفعان مدل سازی مالی (Designing of Financial Modeling Stakeholders)

اطمینان از اینکه ساختار طراحی شده پاسخگوی انتظارات و تعهدات ایجاد شده برای ذینفعان (صاحبان سهام) باشد.

تماس با مرکز محاسبات امکان سنجی امپا

بازدید کننده محترم،جهت دریافت اطلاعات تماس با مرکز محاسبات امکان سنجی پروژه های اقتصادی امپا، بر روی "تماس با امپا" کلیک بفرمائید.

تماس با امپا