تنظیمات


پادکست های سرمایه گذاری

پادکست های سرمایه گذاری

بازدید کنندگان محترم مرکز محاسبات امکان سنجی پروژه های سرمایه گذاری امپا می توانند پادکست های مرتبط با سرمایه گذاری در ایران را در این بخش پیدا کرده و گوش بدهند. لازم به توضیح است که ارزیابی مالی و اقتصادی پروژه های سرمایه گذاری دورنمائی از آنچه که برای سرمایه گذار در آینده می توان متصور شد ترسیم می کند. البته لازمه ترسیم این دور نما داشتن مطالعات امکان سنجی جامع و تحلیل ریسک های موجود در پروژه های سرمایه گذاری می باشد.

تماس با مرکز محاسبات امکان سنجی امپا

بازدید کننده محترم،جهت دریافت اطلاعات تماس با مرکز محاسبات امکان سنجی پروژه های اقتصادی امپا، بر روی "تماس با امپا" کلیک بفرمائید.

تماس با امپا