تنظیمات


ارزیابی اقتصادی پروژه های صنعتی

مقدمه

تحلیل اقتصادی پروژه،تکنیکهای مقایسه و تصمیم گیری و انتخاب از میان راه حل ها،بر اساس شرایط مطلوب پولی یا اقتصادی را شامل می شود. به همان میزان که تکنولوژی صنعتی افزایش می یابد، تصمیم گیری اقتصادی نیز مشکل تر و حساس تر می شود. 

مجموعا استفاده از این تکنیکها دارای اهمیت اساسی هستند، زیرا میزان سود یا ضرر حاصل از کیفیت راه حل خاص انتخاب شده، بستگی به استفاده بجا از این تکنیک ها را دارد.

شناسایی یک موضوع قابل بررسی

نقطه شروع در هر تلاش آگاهانه برای تصمیم گیری منطقی،شناخت موضوع،،مشکل یا نارسایی و جوانب موجود می باشد. در شرایط خاص، شناسایی موضوع آسان است، مثلا یک دستگاه خراب یا دستگاهی با قابلیت تولید نسبتا ناکافی،به راحتی سبب شناسایی مشکل می شود.

اما معمولا مشکلات با وجود اهمیتی که در کاهش  یا ایجاد مشکلات آینده دارند، بدون تحقیق و تدبر قابل تشخیص نیستند. در حالیکه آگاهی از موضوع یا مشکل سبب حل یا تغییر آن در جهت سود رسانی می شود.

بررسی سیستم های تحلیل

سیستم های تحلیل، دسته ای از مراحل مربوط به هم می باشند که نتایج اصلی طرح و مدیریت را بررسی کرده و چگونگی همکاری افراد، پول و مواد را برای رسیدن به اهداف بزرگتر مشخص می نمایند.

این سیستم ها ضمن اینکه بررسی اهداف مناسب و مقایسه بر حسب کمیت را شامل می شوند، در بعضی از موارد اثرات و خطرات و هزینه ساز را همراه با تدابیر و راه حلهای استراتژیک به منظور حصول آن اهداف و نیز فرمول بندی راه حل ها در صورت نیاز به آن آزموده ها را در برمی گیرند.

کارکرد سیستم های تحلیل

سیستم های تحلیل از طریق مختلف در پی بدست آوردن شیوه برخورد با مشکلات می باشند که عبارتند از کشف علمی و اصولی اهداف،راه حل ها، فرضیات،موازین و خطراتی که در کل بعنوان یک سیستم جامع محسوب می شوند. این نحوه تحلیل،مناسبات مشترکی که تشکیل دهنده یک سیستم می باشند را آشکار می نماید.

دامنه وسعت تعریف یک سیستم به اندازه ای است که شخص می تواند آن را به یک اداره، یک سازمان (در مفهوم کلی آن)، یک اقتصاد ملی و در کل به جهان اطلاق نماید.

سیستم های تحلیل در اصل، استفاده از مفاهیم اقتصادی بسیار ظریف و قدیمی و راه حل تعیین شده برای مشکلات را شامل می شوند که عموما در برگیرنده استفاده از بعضی از ابزارهای تحلیلی هستند.

مفاهیمی همچون؛ مفاهیم جانبی تحلیل و تکنیکهای بهینه سازی برای تعیین راه حل های برتر، کاربردپذیری و تصمیم گیری تئوری برای مشخص کردن و تعریف موقعیت های کاملا مطلوب و میزان کارآیی تحلیل برای بررسی و تحقیق اعتبار و درستی نتایج. 

یک سیستم تحلیل کارآمد، چه با تکنیکهای پیچیده سطح بالا و چه در سطوح معمولی، سیستمی است که به دقت،نتایج مهم و بحث و راه حل ها را شناسایی می کند و هزینه ها و سودهای مختلف هر طرح را به شیوه ای مستدل برای افراد مسئول در جهت آخرین تصمیم گیری ها شرح می دهد.

پنج محور اصلی در یک سیستم تحلیل به شرح زیر می باشند

  • ۱-شرح اهداف
  • ۲-فرمول بندی معیارهای تاثیرپذیر
  • ۳-ارائه راه حل ها
  • ۴-ارزیابی راه حل ها
  • ۵- انتخاب راه حل ها.

نکات پوشیده ای در چگونگی استفاده از سیستم های تحلیل وجود دارد. با افزایش میزان وسعت یا عرصه عمل سیستم،تعداد فاکتورهای متغییر یا پارامترها افزایش می یابند، از اینرو تشخیص محدوده سیستم حائز اهمیت است. 

گسترش دامنه سیستم های تحلیل همراه با دید جزئی نسبت به پروژه برای دستیابی به برآوردها و ارزیابی ها، در بسیاری از شرایط که بدون تردید به آسانی قابل تقلیل نمی باشد (و در راه حل ها نقش اساسی دارند) در تصمیم گیری ضروری است

تماس با مرکز محاسبات امکان سنجی امپا

بازدید کننده محترم،جهت دریافت اطلاعات تماس با مرکز محاسبات امکان سنجی پروژه های اقتصادی امپا، بر روی "تماس با امپا" کلیک بفرمائید.

تماس با امپا