تنظیمات


دانلود نسخه دمو نرم افزار کامفار

نرم افزار کامفار

نسخه دمو نرم افزار کامفار

طرح توجیهی با کامفار؛ نسخه دمو (آزمایشی) نرم افزار کامفار مانند سایر نرم افزار های آزمایشی دارای یکسری محدودیت های می باشد، محدودیت های نسخه دمو نرم افزار کامفار شامل مواردی همچون “عدم توانایی تغییر اطلاعات ورودی به نرم افزار کامفار به منظور انجام محاسبات جدید”،”عدم چاپ نتایج حاصل از محاسبات انجام شده توسط نرم افزار کامفار”. 

گزارشات طرح توجیهی با کامفار؛ نرم افزار کامفار در چندین نسخه ارائه شده است، امکان سنجی، تحقیقات بازار، ارزیابی مطالعات فنی، وابسته به کامفار هستند.

انجام پروژه های کامفار و امکان سنجی با کامفار ویژه صنایع از خدمات امپا می باشد.

Version 3.COMFAR III Mini Expert Demo Version 3.2

معرفی نرم افزار تخصصی کامفار | امکان سنجی

جهت دانلود دمو نرم افزار بر روی "دانلود دمو" کلیک بفرمائید

تماس با مرکز محاسبات امکان سنجی امپا

بازدید کننده محترم،جهت دریافت اطلاعات تماس با مرکز محاسبات امکان سنجی پروژه های اقتصادی امپا، بر روی "تماس با امپا" کلیک بفرمائید.

تماس با امپا