تنظیمات


تماس با مرکز محاسبات امکان سنجی امپا

راه های ارتباطی با مرکز محاسبات امکان سنجی امپا

بازدید کنندگان محترم مرکز محاسبات امکان سنجی پروژه های سرمایه گذاری امپا،می توانید از طریق راه های زیر با ما تماس بگیرید.

با تشکر

مرکز محاسبات امکان سنجی پروژه های سرمایه گذاری امپا

شماره تماس

مهندس فرشید حسین پناهی-۰۹۳۷۹۳۱۸۹۷۶ ۰۹۲۰۱۰۲۲۳۶۵

شماره فکس

۹۸-۰۲۱-۸۹۷۷۸۲۳۳+

پست الکترونیکی اول

Ampa@Comfar-Project.ir

پست الکترونیکی دوم

Comfar.Project@gmail.com

جهت ارائه اطلاعات بیشتر: هیچ گونه ارتباطی بین مرکز محاسبات امکان سنجی مالی و اقتصادی پروژه های سرمایه گذاری امپا با یونیدو (سازمان توسعه صنعتی ملل متحد) وجود ندارد.

Contact to The AMPA GROUP

 Dear Visitor of AMPA GROUP

For any request about Financial Modeling and Risk Analysis related to Industries and also you have inquiries regarding  to AMPA Group, you can reach us in any of the following ways

 

Phone Number

Mr.Farshid Hossein Panahi: +98-09201022365

Fax Number

۹۸-۰۲۱-۸۹۷۷۸۲۳۳+

۱st-email

Ampa@Comfar-Project.ir

۲nd-email

Comfar.Project@gmail.com

For More Information : There is no any Communication Between The AMPA GROUP of Financial and Investment Studying and UNIDO-United Nations Industrial Development Organization

طرق الاتصال بالمجوعه امبا

لأیه استفسارات حول الأمور نمذجه مالیه  و تحلیل المخاطر یرجى الاتصال بفریق علاقات المستثمرین. إذا کان لدیک أی أسئله حول المسائل الصناعات فی الشرق الأوسط المتعلقه بمجموعه امبا ( نمذجه مالیه  و تحلیل المخاطر) ، یمکنک الارتباط  مجموعه الهندسه والاستثمار امبا عن طریق الهاتف و البرید الإلکترونی

رقم الهاتف

مهندس فرشید حسین بناهی-۰۹۲۰۱۰۲۲۳۶۵

رقم الفاکس

۹۸-۰۲۱-۸۹۷۷۸۲۳۳+

البرید الإلکترونی الأول

Ampa@Comfar-Project.ir

البرید الإلکترونی الثانی

Comfar.Project@gmail.com

انتباه: لا یوجد ارتباط بین مجموعه الهندسه والاستثمار امبا و منظمه الأمم المتحده للتنمیه الصناعیه یونیدو