sitting


ارزیابی تخصصی طرح توجیهی با کامفار

نرم افزار کامفار : ارزیابی تخصصی مالی طرح توجیهی با کامفار ۳

شرح کلی نرم افزار کامفار (COMFAR EXPERT)

نرم افزار کامفار (COMFAR EXPERT): در سال ۱۹۸۳  سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO) اقدام به تهیه نرم افزار کامفار جهت ارزیابی مالی و اقتصادی پروژه های سرمایه گذاری نمود. نرم افزار کامفار با بیش از ۲۵۰۰۰ خط برنامه نویسی توسط کارشناسان یونیدو جهت ارزیابی پارامترهای اقتصاد مهندسی و تحلیل فرآیندهای مالی  به صورت پیشرفته تهیه و روانه بازار گردید. 

استفاده از نرم افزار کامفار تا کنون با موفقیت های چشمگیری روبرو بوده است.

نرم افزار کامفار مهم ترین برنامه در سطح دنیا و ایران در زمینه محاسبات مالی و اقتصادی.

نرم افزار کامفار محاسبات مالی و اقتصادی را با دقت و قدرت بالایی انجام می دهد.

نرم افزار کامفار در ۱۶۰ کشور و با ۱۹ زبان زنده از جمله زبان فارسی در حال استفاده می باشد.

مهم ترین ابزار جهت تحلیل و ارزیابی های مالی و اقتصادی طرح های سرمایه گذاری، نرم افزار کامفار می باشد.

 با استفاده از کامفار می توان پارامترهای مهم اقتصاد مهندسی را محاسبه و ارزیابی نمود.

 می توان با تغییر در ورودی های کامفار، جریانات مالی پروژه های سرمایه گذاری را بررسی کرد.

سرانجام با  کامفار می توان در مورد توجیه پذیری یا عدم توجیه پذیری پروژه سرمایه گذاری تصمیم گیری کرد.

خصوصیات و کاربردهای نرم افزار کامفار

گروه مطالعاتی فنی مهندسی و سرمایه گذاری امپا

نرم افزار کامفار (COMFAR) طراحی و برنامه نویسی شده توسط یونیدو.

تخمین با دقت بسیار بالای هزینه های ثابت و تولید سالیانه سرمایه گذاری طرح های صنعتی و تجاری با کامفار.

عملکرد تخصصی کامفار به صورتی می باشد که با مرتب سازی و تدوین و همچنین انجام محاسبات پیشرفته و گزارش گیری در زمینه مالی و اقتصادی سعی در حمایت از برنامه مطالعات مالی و اقتصادی هر پروژه ای صنعتی و تجاری قبل از بهره برداری را دارد. 

عملکرد دقیق کامفار همچون ماشین حسابی قدرتمند.

تعریف داده های ورودی به صورت جامع و کامل.

مدل سازی دقیق و جامع مالی و اقتصادی.

نتایج دقیق مدل سازی مالی قابل ارائه.

در واقع نرم افزار کامفار تلاش در بررسی توجیه پذیری مالی و اقتصادی پروژه ها را دارد که این مطالعات یکی از ارکان اساسی امکان سنجی می باشد. نتایج حاصل از ارزیابی طرح با کامفار گویای امکان پذیری اجرایی مالی و اقتصادی طرح ها با توجه به منابع مالی و اقتصادی نهادهای انجام دهنده پروژه می باشد.

ارزیابی مالی و اقتصادی در نرم افزار کامفار جهت ارزیابی و تحلیل باید به صورت ساختار زیر باشد

آموزش رفع خطاهای محاسباتی نرم افزار کامفار

تصویر شماره ۱ : ساختار ارزیابی مالی و اقتصادی در نرم افزار کامفار

داده های مورد نیاز برای تعریف (ورود) در نرم افزار کامفار

کاربر نرم افزار کامفار تنها می تواند که داده ها را به ترتیب در شاخه های ورود اطلاعات در نرم افزار کامفار وارد بکند و دیکر امکان تعیین روش برای چگونگی انجام محاسبات برای نرم افزار کامفار را ندارد، این ماشین حساب تنها با خطاهایی که گزارش گیری اعلام می کند به کاربر گوشزد می کند که کدام اطلاعات را به درستی در ارزیابی مالی و اقتصادی خود بررسی نکرده دهد.

کامفار جز اعلام خطا به کاربر قابلیتی برای دادن نظر یا راهکار در مورد چگونگی انجام پروژه ها ندارد و فقط طرح را از نظر مالی و اقتصادی با توجه به داده های وارد شده توسط کاربر تحلیل می کند و نتایج را به صورت جدول و نمودار ارائه می

بدیهی است که وسعت هر پروژه اطلاعاتش را تعیین می کند، البته نکته این جاست که اطلاعات باید به گونه ای جمع آوری بشوند که نادیده گرفتن و کم دقتی در جمع آوری شان منجر به بروز خطای گزارش گیری کامفار نشود و فرایند گزارش گیری به طور صحیح صورت گیرد؛ یعنی اطلاعاتی که لازمه و پایه انجام محاسبات در نرم افزار کامفار است نادیده کرفته نشوند. اطلاعات جمع آوری شده در طرح توجیهی در شاخه یا باکس مخصوص به خود وارد نرم افزار کامفار می شوند

تصویر شماره ۲ : شاخه یا باکس در نرم افزار کامفار

داده های مورد نیاز حاصل تحقیقات بازار و  مطالعات فنی برای ورود در نرم افزار کامفار عمدتا در پنج گروه تعریف می شود که به شرح زیر می باشد

۱-مشخصات کلی پروژه های کامفار

مشخصات کلی پروژه در نرم افزار کامفار شامل افق برنامه ریزی،محصولات،واحدهای پولی و نرخ تنزیل بوده و در واقع سیمای کلی پروژه را مشخص می سازد. در جدول شماره ۱ زیر اطلاعات یک کارخانه تولید رب گوجه فرنگی در دست احداث ارائه شده است.

نرم افزار کامفار (COMFAR) مشاوره طرح توجیهی با نرم افزار کامفار

جدول شماره ۱ : مشخصات کلی کارخانه تولید رب گوجه فرنگی

۲-هزینه های ثابت سرمایه گذاری در نرم افزار کامفار

هزینه های ثابت سرمایه گذاری  اقلامی هستند که در کوتاه مدت با تغییر تولید تغییری در میزان آنها ایجاد نمی شود.در جدول شماره ۲ هزینه های ثابت سرمایه گذاری یک پروژه در نرم افزار کامفار که شامل خرید زمین، تجهیزات، تاسیسات، ماشین آلات، لوازم مورد نیاز پیش از تولید و سرمایه در گردش شروع فعالیت بیان شده است

نرم افزار کامفار (COMFAR) مشاوره طرح توجیهی با نرم افزار کامفار

جدول شماره ۲ : هزینه های ثابت سرمایه گذاری

۳-هزینه های سالانه تولید در نرم افزار کامفار

در جدول شماره ۳ زیر هزینه های سالانه تولید پروژه مورد مطالعه در نرم افزار کامفار درج شده است. در این جدول هزینه های مواد اولیه، تسهیلات رفاهی، تعمیر و نگهداری، نیروی کار، هزینه های بالاسری کارخانه، هزینه های بالاسری اداری و بازاریابی آمده است.

نرم افزار کامفار (COMFAR) مشاوره طرح توجیهی با نرم افزار کامفار

جدول شماره ۳ : هزینه های سالانه تولید

۴-برنامه فروش در نرم افزار کامفار

برنامه فروش در نرم افزار کامفار میزان درآمد حاصله از فروش محصول یا خدمات را برای پروژه مطالعاتی در کامفار مشخص می کند.

۵-سرمایه در گردش در نرم افزار کامفار

سرمایه در گردش در پروژه کامفار شامل تامین مواد خام، تسهیلات رفاهی، هزینه های دریافتی و هزینه های پرداختنی می باشد.

نتایج حاصل از ارزیابی مالی و اقتصادی با نرم افزار کامفار

واحد تحلیل مالی و اقتصادی با نرم افزار کامفار واحد اصلی نرم افزار می باشد که داده های مربوط به شرح و تعریف طرح را می پذیرد. برای تحلیل مالی (تجاری)، داده های مربوط به سرمایه گذاری و هزینه های عملیاتی، ساختار سرمایه، تامین مالی طرح، مالیات و… در صفحه ورود داد ه ها توسط کاربر ثبت می گردد. 

اقلام هزینه ای می تواند به مراکز هزینه ای تعریف-کاربر یا استاندارد برای تحلیل ساختار هزینه طرح اختصاص یابند. تحلیل هزینه ها برای محصول و محصولات نیز با اختصاص هزینه های غیر مستقیم و مشترک بین محصولات امکان پذیر می باشد که توصیه می شود تخصیص هزینه ها در نرم افزار کامفار از طریق مرکز هزینه تعیین شوند.

همچنین تحلیل اقتصادی با مدلی که موضوعات را به ترتیب اهمیت رده بندی می کند، با انتخاب نوع سطح تحلیل در پنجره تعریف پروژه نرم افزار کامفار، امکان پذیر می گردد. برای انتخاب سطح تحلیل اقتصادی می توان پارامترهای مورد نظر جهت محاسبات اقتصادی هنگام ورود داده ها در کامفار تعیین نمود. موضوعات انتخاب شده از یک ساختار داده ها در پنجره ورود داده های کامفار انتخاب و در ساختار خروجی گزارش نرم افزار کامفار اضافه می شوند.

نتایج حاصل از ارزیابی اقتصادی با نرم افزار کامفار

 ارزیابی اقتصادی پروژه در کامفار ارزیابی می باشد که در آن با استفاده از شاخص ها و معیارهای سنجش و ارزیابی متداولی نظیر نرخ بازده داخلی, پیامدها و آثار اجرایی یک پروژه را از جنبه اقتصادی بررسی و ارزیابی می کند. 

ارزیابی اقتصادی با نرم افزار کامفار عموما با هدف انتخاب یک گزینه از میان سایر گزینه های موجود و بررسی آثار پیامدهای اجرای آن گزینه بر شاخص های کلان اقتصاد جامعه نظیر نرخ اشتغال زایی درآمد ملی و همچنین تلاشها برای توزیع درآمد و جریان داد و ستد خارجی انجام می گیرد. 

در فرایند انجام ارزیابی اقتصادی با کامفار یک پروژه، به سهولت می توان از روش ها و نتایج حاصل از ارزیابی مالی استفاده کرد.

نتایج حاصل از ارزیابی مالی با نرم افزار کامفار

 تحلیل مالی طرحی با استفاده از کامفار تحلیلی می باشد که نقدینگی و سود آوری یک پروژه را ارزیابی می کند. نقدینگی با تحلیل جریان نقدی در کامفار محرز می شود در حالیکه سودآوری با استفاده از تکنیک های نظیر دوره بازپرداخت، نرخ بازده حسابداری، ارزش حال خالص، نرخ بازده داخلی، تحلیل هزینه فایده و غیره ارزیابی و بررسی می گردد.

 تحلیل های مالی و اقتصادی کامفار بر مبنای یش بینی و برآورد هزینه ها وعواید مورد انتظار یا محتمل از اجرا یا انجام یک فعالیت و یا یک ایده و طرح استوار می گردد.

برخی از نتایج حاصل از ارزیابی مالی و اقتصادی با نرم افزار کامفار (COMFAR EXPERT)

ارزیابی مالی

(Financial Analysis)

محاسبه میزان سرمایه گذاری ثابت

(Fixed Investment Costs)

محاسبه میزان سرمایه در گردش

(Working Capital)

  محاسبه هزینه های تولید به صورت سالیانه

(Production Costs)

محاسبه میزان استهلاک سرمایه گذاری به صورت سالیانه

(Depreciation)

محاسبه میزان نرخ بازده داخلی

(IRR)

محاسبه میزان ارزش خالص فعلی

(NPV)

 محاسبه میزان شاخص سودآوری

(PI)

محاسبه دوره بازگشت سرمایه

(ROI)

محاسبه نقطه سربسر

(Break Even Point)

 محاسبه جریانات نقدی به صورت تنریل شده

(DCF)

 تحلیل حساسیت

(Sensitivity Module)

 صورتحسابهای مالی، جریانات نقدینگی (Cash Flow)

اهداف برنامه نرم افزار کامفار

زمانیکه ایده های متفاوت جهت سرمایه گذاری و انتخاب مطرح گردید،سرمایه گذران به دنبال راه حل های مختلفی بودند تا بتوانند بهترین تصمیم را بگیرند. اما وجود پارامترهای فراوان (بیش از ۴۰۰۰ متغییر) محاسبات را گاها آنقدر پیچیده می کرد که تصمیم گیرندگان از نتایج آنها اطمینان لازم را نداشتند. 

از طرف دیگر نگرش های متفاوت به یک موضوع خاص؛ باعث می شد تا نتایج یکسان حاصل نشود. به عبارت دیگر در مورد یک طرح؛ برخی از محاسبات طرح را اقتصادی جلوه می داد و بعضی دیگر کلا آن را رد می کرد. این موضوع سبب شد تا دست اندرکاران به فکر استاندارد نمودن تعارف و محاسبات افتادند. اما مشکل اصلی یعنی پیچیدگی عملیاتی محاسباتی هنوز باقیمانده بود.

 برای حل مشکل محاسباتی؛ کمیته ای در UNIDO برای استاندارد و کامپیوتری کردن همزمان اقتصادی ارزیابی طرح ها تشکیل شد و نهایتا برنامه COMFAR  به معنای “مدل سازی کامپیوتری برای امکان سنجی و گزارش گیری” تهیه و به بازار عرضه گردید. 

برنامه کامیوتری کامفار (COMFAR)  برنامه انعطاف پذیری برای ” ارزیابی مالی و اقتصادی پروژه های صنعتی سرمایه ای ”  می باشد که مدیران ارشد را قادر می سازد:

 جریانات نقدینگی را آنالیز نماید.
 فرصت های موجود را بشناسد.
 طرح های آینده در راستای برنامه استراتژیک سازمان هدایت نمایند.
 در موارد مورد نیاز،تامین منابع مالی را از سایرین آنالیز کنند.
 با سرعت و دقت بیشتری تصمیم بگیرند.
 سهامداران را در راستای اهداف معین ترغیب نمایند.
 بهترین انتخاب را به مدیران بالادست با بهترین شیوه ارائه نمایند.
 منابع تامین محل های مالی و اقتصادی را برگزینند.

کامفار محدود به آنالیز و پیش بینی مالی برای ارزیابی اقتصادی نمی شود و نتایج زیر را ارائه می دهد.

مقایسه میزان منابع داخلی و خارجی و ارائه برنامه مجزا برای منابع، هزینه های دوران ساخت و تولید

نقطه سربسر برای محصول یا محصولات از نقطه نظر تعداد تولید و هزینه تولید در مقایسه با زمان-هزینه-سرمایه-منابع مالی

مدیران ، صنعتگران و سرمایه گذاران گرامی

سودآوری پروژه با کامفار موضوعی است که مورد توجه صاحبان سرمایه بوده و محاسبات پیچیدگی های خود را دارد.

به منظور استاندارد سازی تحلیل و افزایش سرعت در محاسبات، سازمان یونیدو کامفار (COMFAR EXPERT) را معرفی نمود.  

کامفار،کاربردی فراتر از ارزیابی مالی داشته و مواردی چون ارزیابی اقتصادی،تحلیل های سبز و امکان سنجی را شامل می شود.

اقتصاد کشور برای خروج از رکود و تورم مجبور است که توجه خود را به جذب سرمایه گذار معطوف بکند

یکی از ارکان اولیه سرمایه کذاری در یک پروژه تولیدی تهیه طرح توجیهی است

اساسی ترین بخش طرح توجیهی مطالعات مالی با نرم افزار کامفار جهت بررسی شاخص های اقتصاد مهندسی می باشد.

نرم افزار کامفار (COMFAR) مشاوره طرح توجیهی با نرم افزار کامفار

 از اینرو مرکز محاسبات امکان سنجی پروژه های سرمایه گذاری امپا آماده است که تمامی ارزیابی های مالی و اقتصادی ایده ها و طرح های تجاری، صنعتی شما را با بهترین کیفیت با استفاده از نرم افزار کامفار  “مدل سازی کامپیوتری برای امکان سنجی و گزارش گیری” برای مدیران، صنعتگران و سرمایه گذاران به منظور تصمیم گیری سرمایه گذاری انجام بدهد.

دوره آموزش جامع ارزیابی طرح توجیهی با نرم افزار کامفار ۳

توسعه سیستم های مدیریتی سرمایه گذاری بر اساس نرم افزار عامل ایجاد دورنمائی کامل در سرمایه گذاری می باشد

تکیه بر توسعه و گسترش سیستم های مدیریتی متضمن پیشرفت هر روز صنایع می باشد.

سازمان ها و صنایع می توانند با برگزاری دوره های آموزشی تخصصی نرم افزار کامفار جهت آموزش کارشناسان سازمان یا صنایع گامی بسیار موثر در زمینه مطالعات امکان سنجی و ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری در راستای اهداف سازمان خود بردارند که این به نوبه خود مستلزم تحلیل و ارزیابی های جامع در فضائی مناسب می باشد که نتایج حاصله از آن می تواند برای مدیران ارشد بسیار کارگشا باشد.

تماس با مرکز محاسبات امکان سنجی امپا

بازدید کننده محترم،جهت دریافت اطلاعات تماس با مرکز محاسبات امکان سنجی پروژه های اقتصادی امپا، بر روی "تماس با امپا" کلیک بفرمائید.

تماس با امپا