تنظیمات


مقاله های منتشر شده در

تحلیل ریسک

۱۱ فروردین
تحلیل ریسک اویژه ثرات اقتصادی کرونا ویروس بر پروژه های سرمایه گذاری

اطلاعات بیشتر


تحلیل ریسک اویژه ثرات اقتصادی کرونا ویروس بر پروژه های سرمایه گذاری

تحلیل ریسک اثرات اقتصادی ویروس کرونا ویروس کرونا در اواخر سال میلادی ۲۰۱۹ در شهر وهان چین پدید آمد و هرگز چنین تصوری نمی شد...

۰۲ فروردین
ضرورت انجام مطالعات تحلیل ریسک پروژه های سرمایه گذاری

اطلاعات بیشتر


ضرورت انجام مطالعات تحلیل ریسک پروژه های سرمایه گذاری

ضرورت انجام مطالعات تحلیل ریسک پروژه های سرمایه گذاری تغییرات در پروژه ها همیشه شناخته شده نیست و آمارها گویا هستندکه پیش بینی های اولیه...

۱۹ اسفند
مطالعات امکان سنجی سرمایه گذاری در خاورمیانه

اطلاعات بیشتر


مطالعات امکان سنجی سرمایه گذاری در خاورمیانه

مطالعات امکان سنجی پروژه های سرمایه گذاری در خاورمیانه مدیران ، صنعتگران و سرمایه گذاران گرامی گروه مطالعاتی فنی مهندسی و سرمایه گذاری امپا در نظر...

۰۳ بهمن
ورود امپا در مدیریت استراتژیک پروژه های سرمایه گذاری

اطلاعات بیشتر


ورود امپا در مدیریت استراتژیک پروژه های سرمایه گذاری

بازدید کننده محترم،این مطلب در حال تکمیل شدن می باشد. پیشاپیش از صبوری شما سپاسگزاریم

۰۲ مهر
ورود امپا در اکتشاف نفت،گاز

اطلاعات بیشتر


ورود امپا در اکتشاف نفت،گاز

ورود امپا در پروژه های اکتشاف نفت و گاز بازدید کننده محترم،این مطلب در حال تکمیل شدن می باشد