sitting

آموزش خصوصی نرم افزار کامفار

آموزش اصول و مبانی نرم افزار کامفار به صورت خصوصی با پشتیبانی آموزشی شش ماهه به منظور یادگیری مدل سازی مالی و اقتصادی پروژه های سرمایه گذاری با کامفار و همچنین تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از مدل سازی سرمایه گذاری با کامفار.

سرمایه گذاری در کانادا

گروه مطالعاتی فنی مهندسی و سرمایه گذاری امپا در نظر دارد مطالعات امکان سنجی و شبیه سازی مالی و اقتصادی ویژه سرمایه گذاری در کانادا همراه با گزارشات تخصصی و جامع تحلیل ریسک به زبان انگلیسی برای متقاضیان سرمایه گذاری در کشور کانادا تهیه و تنظیم نماید

اقتصاد مهندسی

اقتصاد مهندسی

رسانه و اقتصاد

رسانه و اقتصاد

توسعه صنعتی

توسعه صنعتی


---------- آخرین مطالب ----------
۱۹ خرداد
برگزاری دوره مجازی نرم افزار کامفار | دوره آموزش تخصصی COMFAR ویژه سال ۱۴۰۲

more information


برگزاری دوره مجازی نرم افزار کامفار | دوره آموزش تخصصی COMFAR ویژه سال ۱۴۰۲

برگزاری دوره آموزش تخصصی (خصوصی) کامفار به صورت مجازی ویژه سال ۱۴۰۲ با توجه به شیوع ویروس کرونا، گروه مطالعاتی فنی مهندسی و سرمایه گذاری امپا با تکیه بر “تخصص و تجربه خود” در امر “مدل...

۰۸ خرداد
نحوه عملکرد نرم افزار تخصصی Comfar III

more information


نحوه عملکرد نرم افزار تخصصی Comfar III

نحوه عملکرد نرم افزار تخصصی COMFAR III مدیران ، صنعتگران و سرمایه گذاران گرامی نرم افزار تخصصی COMFAR III در یک محیط گرافیکی عمل می کند. یک (GUI) که در برگیرنده مجموعه ای نمایش شاخه ای...

۰۷ خرداد
تهیه طرح های توجیهی صنایع مختلف با استفاده از نرم افزار کامفار ۳

more information


تهیه طرح های توجیهی صنایع مختلف با استفاده از نرم افزار کامفار ۳

تهیه طرح های توجیهی صنایع مختلف با استفاده از نرم افزار کامفار ۳ مدیران ، صنعتگران و سرمایه گذاران گرامی گروه مطالعاتی فنی مهندسی و سرمایه گذاری امپا (امکان سنجی پروژه های اقتصادی) در نظر دارد...

۰۴ خرداد
تهیه طرح های توجیهی صنایع معدنی با کامفار ۳

more information


تهیه طرح های توجیهی صنایع معدنی با کامفار ۳

تهیه طرح های توجیهی صنایع معدنی با نرم افزار کامفار ۳ مدیران ، صنعتگران و سرمایه گذاران گرامی از دیدگاه موقعیت جغرافیای نیز کشور ایران در شرایط ویژه‌‌ای قرار دارد. ایران دارای همسایگانی است که برای...

۰۳ خرداد
سرمایه گذاری در کانادا ویژه سال ۲۰۲۲-۲۰۲۳

more information


سرمایه گذاری در کانادا ویژه سال ۲۰۲۲-۲۰۲۳

امکان سنجی سرمایه گذاری درکشور کانادا گروه مطالعاتی فنی مهندسی و سرمایه گذاری امپا در نظر دارد مطالعات امکان سنجی تخصصی برای افرادی که مایل به سرمایه گذاری در کشور کانادا به منظور اخذ اقامت در...

۰۲ خرداد
مطالعات اقتصاد سنجی طرح های سرمایه گذاری در صنایع مختلف

more information


مطالعات اقتصاد سنجی طرح های سرمایه گذاری در صنایع مختلف

مطالعات اقتصاد سنجی طرح های سرمایه گذاری در صنایع مختلف مدیران ، صنعتگران و سرمایه گذاران گرامی احتراماً به استحضار آن مقام محترم میرساند که گروه مطالعات فنی مهندسی و سرمایه گذاری امپا (امکان سنجی پروژه...

۰۱ خرداد
انجام مطالعات اقتصاد سنجی سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

more information


انجام مطالعات اقتصاد سنجی سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

مطالعات اقتصاد سنجی طرح های سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مدیران ، صنعتگران و سرمایه گذاران گرامی احتراماً به استحضار آن مقام محترم میرساند که گروه مطالعات فنی مهندسی و سرمایه گذاری امپا...

۳۱ اردیبهشت
تهیه طرح های توجیهی صنایع بازیافتی بوسیله نرم افزار کامفار

more information


تهیه طرح های توجیهی صنایع بازیافتی بوسیله نرم افزار کامفار

تهیه طرح توجیهی صنایع بازیافتی بوسیله نرم افزار کامفار مدیران ، صنعتگران و سرمایه گذاران گرامی یکی از فعالیت های مهم اقتصادی کشورهای در حال توسعه اجرای طرح های مرتبط با صنایع بازیافتی می باشد که...

آنها که با ما همراه بوده اند