تنظیمات


داده های آماری صنایع

ارزیابی داده های آماری صنایع با کامفار

داده های آماری مرتبط با صنایع انرژی

شرکت بریتیش پترولیوم،مروری آماری بر وضعیت انرژِی جهان در ماه ژوئن ۲۰۱۷ داشته است. ارزیابی و امکان سنجی با کامفار فرصت ویژه ای است جهت بررسی بخشی از مطالعات فنی و تکنولوژی و تحقیقات بازار

جهت دانلود و مطالعه می توانید بر روی لینک زیر کلیک بفرمائید.

تماس با مرکز محاسبات امکان سنجی امپا

بازدید کننده محترم،جهت دریافت اطلاعات تماس با مرکز محاسبات امکان سنجی پروژه های اقتصادی امپا، بر روی "تماس با امپا" کلیک بفرمائید.

تماس با امپا