تنظیمات


نحوه عملکرد نرم افزار تخصصی Comfar III

دسته

ارزیابی مالی و اقتصادی

نحوه عملکرد نرم افزار تخصصی Comfar III

نحوه عملکرد نرم افزار تخصصی COMFAR III

مدیران ، صنعتگران و سرمایه گذاران گرامی

نرم افزار تخصصی COMFAR III در یک محیط گرافیکی عمل می کند. یک (GUI) که در برگیرنده مجموعه ای نمایش شاخه ای صحفه ای است. کنشها و واکنشهای برنامه را کاربر آماده می کند. 

اساس توضیحات عملکردی بر اساس مایکروسافت ویندوز ۹۵ است. بعلاوه GUI یک ساختار فرمانی درونی از طریق فهرست COMFAR III در دسترس است و برای آغاز و اجرای ویژگی های برنامه بکار می رود.

نرم افزار تخصصی COMFAR III یک نرم افزار اجرایی تحت محیط های Dos  و Windows می باشد. د رحال حاضر تعداد ۲۵۰۰۰ کاربر در سراسر دنیا دارد. این طرح بر اساس مطالعات امکان سنجی و یا به عبارتی توجیه پذیری و قابل اجرا بودن یا نبودن طرح و مطالعات فرصت یابی برای هر طرح صنعتی،معدنی، زیر بنایی، خدماتی، گردشگری طراحی گردیده. 

نتایج این نرم افزار بیانگر جذابیت اقتصادی طرح بر اساس محدود یا نامحدود بودن بودجه اقتصادی سازمان مجری می باشد و طرح های مختلف برای اجرای یک پروژه را از لحاظ سازگاری و یا ناسازگاری مقایسه می کند.

ورود اطلاعات صحیح و نزدیک به واقعیت در این نرم افزار باعث بدست آوردن یک خروجی تقریبا مناسب و نزدیک به واقعیت با ریسک کمتر می گردد. نرم افزار قابلیت طراحی و پیش بینی اجرای طرح را تا ۵۰ سال ساخت دارا می باشد.

شکل شمار ۱-محیط ورود اطلاعات نرم افزار کامفار

در وارد کردن اطلاعات با برآورد کل هزینه های اجرایی و تولید پروژه، ارزش دارایی ها،استهلاک تحهیزات و غیره. قیمت تمام شده هر واحد محصول بدست می آید که با اعمال نظر سود بر حسب تقاضا و یا بازار درآمد حاصله از پروژه بطور ماهانه یا سالیانه، مجزا برای هر کدام محاسبه و در خروجی چاپ می گردد. 

شکل شمار ۲-نمونه نتایج نرم افزار کامفار

چون نرم افزار به صورت سطح به سطح یا Level  به Level استفاده می شود و به صورت نمودار درختی نمایش داده می شود، لذا می توان اعداد بدست آمده در هرمرحله  را با اعداد پیش بینی شده در آن مورد، جایگزین نمود و اطلاعات دقیق تری را در هر مرحله از اجرای پروژه بدست آورد.

شرح خدمات گروه مطالعات فنی مهندسی و سرمایه گذاری امپا

مدل سازی و گزارش گیری مالی و اقتصادی از پروژه های صنعتی (صنایع بزرگ و کوچک)،تجاری-خدماتی،زیربنایی،گردشگری و سایر حوزه های اقتصادی  بوسیله نرم افزار تخصصی کامفار ۳   (COMFAR III) جهت تجزیه و تحلیل پروژه های سرمایه گذاری از نظر مالی و اقتصادی بمنظور بررسی استحکام یک واحد اقتصادی و توانایی آن در پرداخت دیون، همچنین میزان نقدشوندگی و سودآوری آن.

امکان سنجی پروژه های سرمایه گذاری با جدیدترین اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی گروه مطالعاتی فنی مهندسی و سرمایه گذاری امپا

با هدف ارزیابی پتانسیل پروژه های مختلف صنعتی که به عنوان یکی از شرط های اساسی و لازم فرآیند تأمین مالی طرح های صنعتی در نظر گرفته می شود. اطلاعات حاصل از تحقیقات بازار مبتنی بر بررسی های گسترده مطالعاتی می باشد و بسته به نوع سرمایه گذاری تجزیه و تحلیل می گردد، بنابراین روند تصمیم گیری را برای مدیران و سرمایه گذاران ( حقیقی یا حقوقی ) آسان می کند.

تشکیل تیم پروژه  تحلیل ریسک به منظور شناسائی ریسک ها و فرصت های موجود برای یک پروژه صنعتی و آنالیز و تهیه برنامه واکنش (پاسخ) مناسب به ریسک یا فرصت های موجود در طی دوران ساخت و بهره برداری

نتایج حاصل از مدل سازی مالی و اقتصادی با نرم افزار کامفار

نتایج حاصل از مدل سازی مالی با کامفار

نتایج حاصل از مدل سازی اقتصادی با کامفار

 • بررسی های مالی
 •  برآورد سرمایه گذاری ثابت
 •   برآورد سرمایه در گردش
 •  برآورد هزینه سالیانه تولید
 •   برآورد استهلاک سالیانه سرمایه گذاری
 •  برآورد کل سرمایه مورد نیاز طرح
 •   برآورد قیمت تمام شده به تفکیک هزینه ها
 •  تعیین منابع تأمین مالی طرح و هزینه های مالی آن
 •   تحلیل درآمدها و هزینه های طرح
 •   تعیین عملکرد سود و زیان طرح برای کل سرمایه گذاری و آورده سهام
 •  تعیین جریان خالص نقدی کل سرمایه‌گذاری
 •   تحلیل جریان نقدینگی تنزیل شده DCF
 •  نرخ بازده داخلی IRR
 •  تعیین ارزش فعلی خالصNPV
 •  تعیین نرخ و دوره بازگشت داخلBPB  کل سرمایه
 •  تعیین نرخ و دوره بازگشت داخلی برای آورده سهامداران
 •  تعیین دوره بازگشت سرمایه
 •   تحلیل نقطه سربسر
 •  شاخص سود آوری PI
 • تحلیل حساسیت طرح به هزینه
 • هزینه های پیش بینی نشده
 •  انجام آنالیز حساسیت پروژه و تحلیل ریسک
 •   تحلیل نسبتهای مالی
 •   تحلیل اثرات متقابل طرحها (آنالیز تلفیقی)
 •   تهیه صورت حسابهای مالی

تماس با مرکز محاسبات امکان سنجی امپا

بازدید کننده محترم،جهت دریافت اطلاعات تماس با مرکز محاسبات امکان سنجی پروژه های اقتصادی امپا، بر روی "تماس با امپا" کلیک بفرمائید.

تماس با امپا

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.